EPD: van doel naar bedoeling

EPD: van doel naar bedoeling

Het is geen discussie of een zorgorganisatie de beschikking moet hebben over een EPD. Wel is het de vraag hoe een EPD te implementeren. Is het doel om het ‘oude’ EPD te vervangen? Of past de implementatie van het EPD in de vernieuwingsagenda? Dit zijn twee...