Klantvraag: Langdurige zorg

Werken in multidisciplinaire teams

Uit een audit is gebleken dat de samenwerking tussen de diverse disciplines in onze organisatie niet optimaal verloopt (medici, paramedici en verzorgenden). Dat leidt tot rework en als we niet uitkijken dan kan dit impact hebben op onze cliƫntgerichtheid en kwaliteit van dienstverlening. We willen nu beter samenwerken via zogenaamde multidisciplinaire teams. Deze teams moeten methodisch gaan samen werken. Wat ze precies moeten gaan opleveren weten we nog niet helemaal.

Kunnen jullie ons ondersteunen bij het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie en een advies geven over hoe dit te implementeren?

Uitvoering

Analyse uitgevoerd in samenwerking met adviseurs van de afdeling kwaliteit en veiligheid. En data verzameld via interviews, focusgroepen en observatie. De data geanalyseerd en gerapporteerd aan de stuurgroep met aanbevelingen voor het vervolg.

Resultaten

Een rapportage met daarin de bevindingen rondom de huidige en gewenste prestaties van de multidisicplinaire teams, de mogelijke opbrengsten en de condities waaronder de teams zouden moeten kunnen functioneren in de organisatie zodat de kans op rework, verminderde kwaliteit van zorg en onvoldoende cliƫntgerichtheid aanzienlijk verbeterd kan worden. Met de concrete aanbevelingen heeft de klant het vervolgtraject gericht kunnen inzetten.