Klantvraag: Polikliniek

Onderlinge irritaties tussen teams veroorzaakt een negatieve sfeer op de werkvloer

Er zijn op onze afdeling veel irritaties tussen de artsen en de doktersassistenten. Over en weer heeft men kritiek op elkaar. Dit wordt vaak in de wandelgangen uitgesproken en leidt tot een negatieve sfeer en een grote ervaren werkdruk bij de doktersassistenten.

Uitvoering

In plaats van een teambuildingstraject (waar de klant aanvankelijk om vroeg) is er een verbetertraject uitgevoerd waarbij het probleem dat tot de grootste irritaties leidde bij de kop is gepakt. Uit een nadere analyse bleek dat veel van de oorzaken van het probleem niet te maken hadden met het (dis)functioneren van mensen maar met een slecht ingericht proces en het ontbreken van de juiste (facilitaire) ondersteuning.

Resultaat

Er wordt nu samengewerkt om de processen beter in te richten.