Onze aanpak

Stap met 70:20:10 in het presteerparadigma

De wereld om ons heen en organisaties veranderen in een hoog tempo. Dan is het logisch dat de dienstverlening van leren in organisaties mee dient te veranderen. Niet langer is het functioneel om uitsluitend formele leeroplossingen aan te bieden. Met 70:20:10 is het mogelijk de dienstverlening van leren in organisaties uit te breiden én mee te laten veranderen met de snelheid van veranderingen in de business. Dat is leren en presteren ‘at the speed of business’. Met als voordeel dat leren in organisaties op die manier ook (meetbaar) bijdraagt aan de gewenste organisatieresultaten. Hiervoor is het nodig dat de leerfunctie overstapt van het leer- naar het presteerparadigma. In het presteerparadigma is de aansluiting met de business geregeld en dat is de basis om de leerfunctie relevant te laten zijn. Dé 70:20:10 methodiek We hebben vijf rollen gedefinieerd voor L&D (zie ook boek)


Dé 70:20:10 methodiek

We hebben vijf rollen gedefinieerd voor L&D.

 

Rollen en kritieke taken

De kern van de 70:20:10 methodiek is de onderlinge samenhang tussen de vijf rollen. En het feit dat iedere rol is geformuleerd op basis van gewenste resultaten. Daarvan afgeleid zijn de kritieke taken die nodig zijn om de resultaten te behalen.

Performance Detective

Analyseert prestatieproblemen op een systematische manier. Dit omvat een businessanalyse, prestatieanalyse en een oorzaakanalyse. De uitkomsten van de analyse zijn de input voor de Performance Architect.

Performance Architect

Cocreëert prototypen die individuele en organisatieproblemen oplossen. De architect ontwerpt voor de ‘100’, gebruikmakend van een set van agile ontwerpprincipes. Hij heeft een open mind en werkt gestructureerd. Hij valideert het ontwerp met de opdrachtgever voordat het naar de Performance Master Builder gaat.

Performance

Master builder

Werkt vanuit de kritieke taken en cocreëert effectieve oplossingen gebaseerd op het ontwerp van de Performance Architect. Hij gebruikt gestandaardiseerde processen en checklists om de bronnen en taken samen te brengen met als opbrengst een effectieve, uitgewerkte oplossing.

Performance

Game Changer

Legt de nadruk op het ontwikkelen van nieuwe mindsets, en implementeert de oplossingen die door de Master Builder zijn uitgewerkt. Hij verbetert voortdurend en sluit aan bij de cultuur van de organisatie om zo duurzaamheid van de prestatieverbetering te realiseren.

Performance

Tracker

Identificeert wat succes is voor de stakeholders. Hij maakt een meetplan, voert dit uit en rapporteert de prestatieverbetering aan de opdrachtgever.

Contact

AINSI-Complex
Lage Kanaaldijk 113A
6212NA Maastricht
Telefoon: +31 (0)43 356 1444