Boek: 702010 naar 100% performance

Auteurs: Jos Arets, Vivian Heijnen & Charles Jennings

Verschijningsdatum: 2015

In de markt is er veel te doen over 70:20:10. Is het een theorie voor werkplekleren, een model om te bezuinigen of een mantra dat het best slaafs kan worden gevolgd? Of is het oude wijn in nieuwe zakken, omdat de meeste L&D-professionals denken dat ze leren allang integreren met werken? Dus waarom zou je met 70:20:10 aan de slag gaan? En wat te doen met die perfect ronde getallen 70, 20 en 10? Want de realiteit rondom leren en presteren is veel te complex om met een perfecte ratio te kunnen verklaren.

 

Ondanks deze kritische vragen is er wereldwijd onmiskenbaar een beweging van L&D-professionals die de waarde van 70:20:10 onderkennen. Niet vanuit de idee dat de ratio’s een mantra vormen of dat 70:20:10 een ideologie is of een doel op zich. Maar omdat met het 70:20:10-referentiemodel een antwoord is geformuleerd op de behoefte en noodzaak om beter en sneller aan te sluiten bij de corebusiness: leren & presteren at the speed of business. Dat is mogelijk door meer te doen dan het aanbieden van formele leerinterventies. Met 70:20:10 als referentiemodel worden L&D-professionals steeds beter verbonden met de business. En het is deze beweging die L&D onmiddellijk relevanter maakt voor de business.

 

Vragen, kritiek en tegelijkertijd een hype in de wereld van L&D over 70:20:10 vormen voor ons voldoende aanleiding om meer dan een boek te schrijven over 70:20:10 als referentiemodel. Niet om alle misverstanden op te heffen, maar om de kennis en praktijkervaring die wij hebben opgedaan te delen met iedereen die leren in organisaties als productiefactor en dus concurrentievoordeel ziet. En wie doet dat niet? We delen onze inzichten en ervaringen graag rondom vragen hoe je 70:20:10 in de praktijk optimaal kunt inzetten en hoe je 70:20:10 nou effectief implementeert om de prestaties te verbeteren van mens en organisatie.
Voor wie is dit boek?

 

Dit boek is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij leren in organisaties of bij vraagstukken de leerfunctie te moderniseren, steeds met het doel om tot betere prestaties te komen. Wij denken aan:

 

  • L&D-professionals;
  • managers;
  • stafleden die betrokken zijn bij veiligheids-, kwaliteits- en compliancevraagstukken;
  • kenniswerkers in algemene zin.

Contact

AINSI-Complex
Lage Kanaaldijk 113A
6212NA Maastricht
Telefoon: +31 (0)43 356 1444