Het 70:20:10 Expert Programma faciliteren

We willen met onze afdeling 70:20:10 Implementeren, kunnen jullie onze mensen helpen met professionaliseren?

Klanten

Inmiddels hebben 271 deelnemers succesvol deelgenomen aan het 70:20:10 Expert programma.

0
 • Martini Ziekenhuis
 • UMC Groningen
 • MCL
 • Maasstad ziekenhuis
 • Catharina Ziekenhuis
 • MUMC+
 • St Anna zorggroep
 • Aafje
 • Isala
 • FrieslandCampina
 • Gemeente Deventer
 • Signify
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Zaanstad
 • Gemeente Den Haag
 • PMI
 • Hilti

Het 70:20:10 Expert Programma in de praktijk

Klant: Langdurige thuiszorg organisatie

Er starten jaarlijks honderden stagiaires en leerlingen een MBO of HBO stageperiode. Doordat de functie van praktijkopleider is verdwenen ontstaat er veel verwarring en onduidelijkheid.

De aanpak

In de analyse fase is er veel gesproken met medewerkers, leerlingen, stagiaires, opleidingscoördinatoren, collega’s en de interne academie. Vervolgens is een ontwerp gemaakt van onder andere: afspraken en richtlijnen opstellen, informatie voorziening structureren en een betere koppeling tussen stagiaires en werkplekbegeleiders. In de bouw fase zijn diverse ontwerp onderdelen uitgewerkt en is een goede basis gelegd voor de implementatie. Na deze implementatie is een meetplan opgesteld om inzichtelijk te maken wie, wat, wanneer, waar en hoe doet om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen.

Resultaat:

Een beter opleidingstraject en stagiaires die graag bij ons willen komen werken!

“Door mijn deelname aan het 70:20:10 Expert Programma weet ik nu precies welke stappen we in de organisatie moeten ondernemen om goede resultaten te kunnen boeken.”

“Ik zou het programma zeker aanbevelen. En dan kijk ik vooral naar de methodiek. Ik geloof dat deze methodiek een hele mooie aanvulling is op de denkwijze van de meeste organisaties.”

Het 70:20:10 Expert Programma in de praktijk

Klant: FrieslandCampina

De afdeling Learning & Development is een nieuwe afdeling. Op dit moment bestaat de behoefte om de 18 professionals binnen L&D te ondersteunen bij de implementatie van 70:20:10  in de praktijk.

De aanpak

Het proces duurt drie jaar. Na de eerste anderhalf jaar laten we de impact van het bedrijf zien: zowel voor de L&D afdeling intern als voor de kernactiviteiten.

Resultaten

 • Het team Learning  & Development functioneert als één team.
 • Het team Learning & Development voert projecten uit met een meetbare, zichtbare opbrengst voor  de organisatie.
 • De werkprocessen die nodig zijn om via 70:20:10 standaarden te werken met zichtbaar resultaat zijn in kaart gebracht en toegespitst op de situatie.
 • De leercoaches (10) functioneren als HR

Het 70:20:10 Expert Programma in de praktijk

Klant: Gemeente

Niet genoeg goede mensen op de arbeidsmarkt worden aangeworven in onze inkoopafdeling. Dat heeft impact op de kwaliteit, bijvoorbeeld bij het volgen van aanbestedingsprocedures. Bovendien moet de kwaliteit toenemen om toekomstige problemen te voorkomen. Hoe kunnen we deze uitdagingen aanpakken?

Aanpak
Er zijn veel kosten gemoeid met het rekruteren van nieuwe mensen op de arbeidsmarkt. Als het proces niet klopt, is de impact groot en neemt de kans op fouten in het proces in de loop van de tijd toe. Uit de analyse bleek dat verschillende factoren een rol spelen die voorheen niet of onvoldoende werden opgemerkt. Door deze systematisch in kaart te brengen met behulp van Rummler’s negenveldenmodel, was het mogelijk om een ​​mix van oplossingen te ontwikkelen die hebben geleid tot een duurzaam resultaat.

Resultaten

 • Aantal reacties op aanvragen verhoogd van 2 naar 200.
 • Positief beeld van gemeentelijke diensten op de arbeidsmarkt.
 • Kans op fouten aanzienlijk verminderd.

“Ik geloof dat je als leerprofessional op deze manier (702010) veel beter leert aansluiten bij waar de organisatie écht behoefte aan heeft. Dus dat je daar dan ook veel meer impact hebt.”

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment