Het 70:20:10 Expert programma

In de gehele wereld omarmen hrd-professionals de principes van 70:20:10. Om op die manier de dienstverlening uit te breiden én direct te verbinden met de core business van organisaties. Dit zijn concrete kansen voor hrd om met 70:20:10 relevant én actueel te zijn en te blijven voor organisaties. Ofwel leren en presteren at the speed of business als de nieuwe kern van de dienstverlening van hrd – over de volle breedte van 70:20:10. Dat is werken aan de nieuwe toekomst van hrd. Met het besef dat als de wereld om ons heen verandert, de hrd-professie niet achter kan blijven. En dat hoeft ook niet…

Het 70:20:10 Expert programma maakt deel uit van de Roadmap. Het meest effectief is het programma als het is ingebed in de reguliere werkprocessen van een L&D-professional. De 70:20:10 methodiek impliceert een andere manier van werken en daarmee een andere inrichting van de processen. Voor (interne) klanten is het ook een verandering van werken. Dit vraagt aandacht van de manager L&D en van het team.

Het resultaat dat de (interne) klant wil bereiken staat voorop. Dit zijn altijd resultaten op het gebied van productie, kwaliteit, veiligheid, financieren en/of HR.

De 70:20:10 methodiek

De 70:20:10 methodiek bestaat uit vijf nieuwe rollen en 31 kritieke taken voor L&D-professionals. Voor iedere rol zijn kritieke taken ontworpen die zijn afgeleid van de te bereiken resultaten, zie figuur 1. De vijf rollen zijn dynamisch cyclisch met elkaar verbonden en hoeven niet volgordelijk te worden uitgevoerd. De deelnemers aan het 70:20:10 Expertprogramma passen de 5 rollen en 31 taken toe in hun eigen praktijk, met een real life (interne) klantvraag. Dit gebeurt op een gestructureerde manier, maar wel altijd uitgaande van de context van de (intern) klant. Waar nodig passen we de methodiek dus flexibel toe.

Voorbeelden van resultaten die bereikt kunnen worden

 • Sales toename
 • Aantal fouten met medicatie gereduceerd
 • Toename klanttevredenheid
 • Verzuim omlaag
 • Minder uitstroom nieuwe medewerkers
 • Sneller onboarding: TTP (time to performance) omhoog

De aanpak

Het 70:20:10-Expert programma kent geen traditionele aanpak. De deelnemer werkt aan het (interne) klantvraag die een bepaalde urgentie kent. De klant wil graag een probleem oplossen, een vernieuwing toepassen of een proces veranderen. Meestal heeft de klant in eerste instantie een leervraag. De deelnemer gaat aan de slag met deze vraag. We noemen dit een project omdat er meestal een beginpunt en een eindpunt (gewenst resultaat) is dat binnen een bepaalde periode bereikt moet worden. Het project staat gedurende het hele 70:20:10 programma centraal en de ondersteuning aan de deelnemer van de experts van het 70:20:10-Institute volgt het tempo van het project. In feite volgt de deelnemer een performance journey. In tegenstelling tot een learning journey staat hierbij het resultaat voorop en leert de deelnemer door de methodiek in de praktijk toe te passen.

Elementen van het programma: 

 • Het project
  Voorafgaand aan het programma overlegt het 70:20:10-Institute met de opdrachtgever (manager L&D) welke projecten in aanmerking komen voor de toepassing van de 70:20:10 methodiek.
 • Kick-off
  Het 70:20:10 Expert programma start met een kick-off, online of op locatie.
 • Het boek
  Het boek 70:20:10 naar 100% performance (Arets, Jennings, Heijnen, 2015) vormt de body of knowledge van de 70:20:10-methodiek. De deelnemers ontvangen het boek voorafgaand aan het programma. Tijdens de werkversnellersbijeenkomsten is er gelegenheid om vragen te stellen.
 • Online performance support en app
  De 5 rollen zijn uitgewerkt in 31 taken die de deelnemers gaan uitvoeren in het project. Voor alle taken is performance support gemaakt, online checklists met tips van experts die direct ondersteuning bieden bij de uitvoering van de taak. Deze performance support is beschikbaar via een browser en een app.
 • De werkversnellers
  Gedurende het hele traject plannen we een aantal zogenaamde ‘werkversnellersbijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten is een 70:20:10 Expert aanwezig die begeleiding biedt bij de uitvoering van de projecten en waar nodig meer achtergrondinformatie geeft of de mogelijkheid kan bieden om in een beschermde omgeving bijvoorbeeld een moeilijk gesprek te voeren met een opdrachtgever. Er zijn in totaal 5 werkversnellerbijeenkomsten. De eerste duurt twee dagen en de anderen steeds één dag.
 • Presentatie resultaten (1 dagdeel)
  Bij een incompany traject in Nederland plannen we een dagdeel na 9 maanden waarin iedereen de resultaten van het traject presenteert. Waar mogelijk nodigen we dan ook de interne opdrachtgevers uit.
 • Online community
  In de online community delen deelnemers de voortgang van het project via formats en aantekeningen van gesprekken. Zowel de collega deelnemers als de experts voorzien deze input van feedback en tips.
 • Online advisering van experts
  Per project organiseren we (online) advisering. We noemen dit ‘check-ins’. Deze duren 15-30 minuten. We bespreken dan de knelpunten in de projecten en zorgen voor mogelijke oplossingen. Het is ook mogelijk om zelf ondersteuning aan te vragen, via mail, de online community of (beeld)bellen.

Het programma op hoofdlijnen

Zoals bij de aanpak beschreven is dit 70:20:10-Expert programma een performance journey. Dat betekent dat er geen gedetailleerd programma gemaakt is voor bijvoorbeeld de online check-ins en de werkversnellersbijeenkomsten. We volgen echter wel globaal het volgende plan:

Kick off

Tijdens de kick-off lichten we de werkwijze van het programma toe en spreken we wederzijds verwachtingen uit.

Werkversneller 1 en 2: Performance Detective (twee dagen achter elkaar)

 • Gedeeld beeld over 70:20:10 en de methodiek.
 • Start van het project.
 • De Performance Detective: kritieke taken en moeilijke situaties.
 • Maken van een analyseplan.
 • De Performance Gamechanger: commitment van de interne klant en voeren van interviews.

Werken aan het project in de praktijk, met behulp van (online) ondersteuning via de experts van het 70:20:10-Institute en de online resources uitvoeren van het analyseplan.

Werkversneller 3: Performance Architect

 • Afronden Performance Detective via presentatie van de resultaten.
 • Performance Architect: maken ontwerp van de ‘100’.
 • De Performance Game Changer: ontwerpen van de ‘100’ met de klant.

Werken aan het project in de praktijk, met behulp van (online) ondersteuning via de experts van het 70:20:10-Institute en de online resources aan de uitwerking van het 70:20:10 ontwerp.[/toggle]

Werkversneller 4: Performance Master Builder

 • De Performance Masterbuilder: de ontwikkeling van oplossingen in de ‘70’ en de ‘20’.
 • Maken van een activiteitenplan en een implementatieplan.
 • De Performance Game Changer: cocreatie met de gebruikers op de werkvloer en commitment van de opdrachtgever.

Werken aan het project in de praktijk, met behulp van (online) ondersteuning via de experts van het 70:20:10-Institute en de online resources aan de cocreatie van 70:20:10 oplossingen.

Werkversneller 5: Performance Game Changer, Performance Tracker

 • De Performance Tracker: maken van een meetplan en verzamelen van meetgegevens, rapporteren van de resultaten.
 • De Performance Game Changer: communiceren naar de organisatie.[/toggle]

Presentatie resultaten

 • Tijdens de laatste sessie presenteren van de resultaten aan de collega’s en eventueel (interne) klanten.

Incompany

We bieden dit programma vooralsnog alleen incompany aan. Wij adviseren om 2-3 mensen uit het L&D-team samen te laten werken aan een project omdat dit zowel voor de deelnemer als voor de interne opdrachtgever het meest effectief is.

Kosten

Per deelnemer bedraagt de investering € 3.900. Dit is BTW-vrij en exclusief reis- en verblijfkosten. De prijs is exclusief de kosten voor de Performance Consultancy Vouchers, waarvan deelnemers optioneel gebruik maken voor de (online) advisering bij de cases van de deelnemers.

Wanneer 15 of meer deelnemers zijn ingeschreven, is het lidmaatschap van het instituut voor organisatiepartnerschap voor twee jaar opgenomen.

Materiaal (Inclusief)

 • Het boek ‘702010 naar 100% performance’;
 • Online community van het internationale 70:20:10 Institute.